Hvorfor blir boligprisene så høye?

Boligprisene i Norge fortsetter å stige og det er de vel gjort mer eller mindre uavbrutt i en hel årrekke. Hvorfor er det egentlig slik? Hva er det som gjør at prisene fortsetter å stige uavlatelig, og kanskje spesielt i løpet av de siste årene?

Det er en sammensatt situasjon, det er det ingen tvil om, men i all hovedsak kan vi si at det er én ting som gjelder – rentenivået.

Det har vært økonomisk stramme tider i Norge etter oljeprisen falt dramatisk fra 2014 og frem til i dag, og det er ting som tyder på at prisen vil holde seg forholdsvis lav i tiden fremover. Selv om vi har steget opp fra bunnivået på snaut 27 dollar fatet til nåværende 43 dollar, så vil nok tidene da vi hadde priser på 110 dollar fatet etter all sannsynlighet neppe inntreffe igjen.

Når et land opplever nedgang er det flere grep som er vanlige å ta, og blant annet vil en sentralbank gjerne senke styringsrentene. Dette gjør det langt mindre lukrativt for bankene å sette inn penger i nasjonalbanken, og tiltaket er derfor ment å stimulere bankene til å låne ut mer penger, for dermed å få fart på økonomien igjen.

Dette vil igjen naturligvis resultere i at boliglånsrenten synker, og da er snøballen i ferd med å begynne å rulle for alvor. Når man får lavere renter får man råd til å ta større lån, og når man får større lån har man råd til å gi høyere bud. Dermed får man veldig kraftige budkriger som igjen vil drive boligprisene i været. En utflating av prisene vil vi derfor neppe se før rentene begynner å stige igjen, og det kan vel kanskje ligge et par år frem i tid. Problemet med de som kjøper hus nå til høye priser er om man får en dramatisk økning i boliglånsrenten, og dette vil kunne føre til at boligboblen sprekker – og det betyr kort og godt at mange vil sitte med lån som de ikke klarer å betjene.

Vær derfor forsiktig når du/dere skal ta opp et lån ettersom det fort kan bli en økonomisk felle – det gjelder å tenke seg nøye om i alle fall.